Our Instruments

(click on images for details)

R2D2: Varian Mercury 300

Amidala: Varian Mercury 400

Obiwan: Bruker AV III HD 300

C3PO: Bruker Avance III 400

Jaba:  Bruker Avance III 400

Yoda: Bruker Avance III HD 500

Chewie:  Bruker Avance III HD 500

LHeP22 – 22L/Day – 150L Dewar Cap.

Luke: Bruker Avance III HD 800

Rey: Bruker Avance III HD 700